Get Adobe Flash player

Projekty finansowane przez UEZapytanie ofertowe
2/2016

22 lipca 2016

z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”: „Pasażerski transport wodny śródlądowy klasy VIP z wykorzystaniem energii pozyskanej z wiatru oraz rekuperacji hydroenergetycznej”, który ubiega się o dofinansowanie dotyczące wyboru Wykonawcy nowego Produktu (usługi) w ramach projektu Zapytanie ofertowe numer 2/2016:


Informacje
o przetargu

17 lipca 2016

z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP„Zero emisyjny motorowy transport wodny śródlądowy”, który ubiega się o dofinansowanie dotyczące wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu (usługi) w ramach projektu Zapytanie ofertowe 1/2016:


Informacja o wyniku postępo-wania ofertowego nr 1/2016Informacja o wyniku postępo-wania ofertowego nr 2/2016Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteli-gentny Rozwój